OgłoszeniaImprezy i uroczystości szkolne


8 marca
Dzień Kobiet

Wychowawcy klas

marzec
Konkurs Logicznego Myślenia

M. Osajda

marzec
Międzynarodowy Konkurs matematyczny KANGUR

E. Jurga

15 marca
Dzień otwarty dla przyszłych pierwszoklasistów

U. Lisiewska B. Robak

21 marca
Dzień Samorządności

Opiekun SU

maczec
Wielkanocny Zajączek w oddziałach przedszkolnych

Wychowawcy grup przedszkolnych

kwiecień
Kwiecień miesiącem zdrowia

J. Ryczek

23 kwietnia
Dzień Ziemi - apel

A. Bekker

23 kwietnia
Dzień Ziemi - sadzenie drzewek

E. Jurga

kwiecień
Dzień Ziemi - konkurs wiedzy ekologicznej

A. Nowak U. Jeziorna

7 maja
Konstytucja 3 Maja - apel

p. K. Rzeszotarska

maj
Szkolny Konkurs Recytatorski z okazji Dnia Książki

J. Kinalska

maj
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – projekt edukacyjny

J. Grabia

czerwiec
Gminny Turniej Mini Piłki Siatkowej

J. Grabia

1 czerwca
Dzień Dziecka – Szkolny Dzień Sportu

Rada Rodziców Dyrektor Wychowawcy klas

czerwiec
Dzień Rodziny- PIKINIK RODZINNY

Wychowawcy grup przedszkolnych

czerwiec
Gminny Dzień Sportu

D. Kaczan

18 czerwca
Zakończenie roku szkolnego oddziałów przedszkolnych

Wychowawcy grup przedszkolnych

22 czerwca
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

H. Warzychowska E. Koper P. Kaczorowska Opiekun SU

Aktualności

A

  Znaleziono 706 aktualności
nowsze   starsze


Przedstawiciele do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie wybrani...

>>> 2018-03-15 --> id: 711

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Goliny 15 marca 2018 r. we wszystkich szkołach funkcjonujących na terenie gminy przeprowadzono wybory do MRM w Golinie.

W naszym okręgu wyborczym zgłoszono 5 kandydatur. W szranki stanęli siódmoklasiści: Burdzińska Agnieszka, Grzebielucha Sandra, Liczbiński Jan, Ligocki KacperWoźniak Julita. Przygotowali plakaty promujące swoje sylwetki i dzielnie zabiegali o głosy młodych wyborców.

15 marca br. w godzinach od 10.00 do 16.00 lokal wyborczy odwiedziło 164 wyborców. Każdy z nich mógł na karcie do głosowania zaznaczyć 3 cenione przez siebie osoby. Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: p. Paulina Kaczorowska, Olivia Galinova, Wiktoria Szabelska i Agata Szubińska pracowała rzetelnie i czuwała nad prawidłowym przebiegiem wyborów. O godz. 16.00 zamknięto lokal wyborczy, komisyjnie otwarto urnę, wyjęto karty do głosowania i zliczono głosy oddane na poszczególnych kandydatów, przygotowano stosowny protokół.

Radnymi Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie w pierwszej kadencji zostali: Burdzińska Agnieszka, Grzebielucha SandraLigocki Kacper.

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy z władzami samorządowymi gminy.

JAK BYĆ BEZPIECZNYM W CYBERPRZESTRZENI?

>>> 2018-03-14 --> id: 712

W ramach wieloletniej współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Ślesinie Filią w Koninie oraz realizacją w naszej szkole projektu „Bezpieczny Internet” 14 marca 2018 przeprowadzono w klasach: IVa, IVb i VIa warsztaty na temat „Zagubieni w cyberprzestrzeni”. Zajęcia przeprowadzili pracownicy poradni: pani Edyta Zielińska – pedagog oraz pani Joanna Grochowska – Ludzkowska - psycholog.

Głównymi celami zajęć było m.in.:
- zapoznanie uczniów z zagrożeniami związanymi z Internetem, sposobami ich zapobiegania oraz radzenia sobie z nimi,
- poznanie różnych form cyberprzemocy oraz uświadomienie jej konsekwencji,
- rozpoznanie swojego poziomu ryzyka uzależnienia od Internetu,
- właściwe reagowanie na przemoc w Internecie,
- zapoznanie uczniów z korzystnymi dla zdrowia, alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu.

Uczniowie z zaangażowaniem pracowali w grupach, wspólnie wypracowywali „Kodeks bezpiecznego Internetu”. Prezentowali swoje pomysły, wiedzę oraz własne doświadczenia. Chętnie udzielali odpowiedzi na pytania prowadzących. Warsztaty przebiegły w otwartej i przyjaznej atmosferze.

Koordynatorem spotkania była p. Jolanta Ryczek.

IV Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

>>> 2018-03-11 --> id: 710

Trzy uczennice klasy VII reprezentowały naszą szkołę biorąc udział w IV Powiatowym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej dla Szkół Podstawowych z Oddziałami Gimnazjalnymi oraz Szkół Ponadpodstawowych organizowanym przez III LO w Koninie.

Zgodnie z regulaminem organizatorów, każdą placówkę mogło reprezentować 3 uczniów. Ponieważ w naszej szkole chętnych było więcej, w dniu 27 marca 2018 roku zostały przeprowadzone eliminacje. Komisja w składzie: p. Kinga Lewicz, p. Ewa Koper oraz p. Marzena Katulska, wyłoniła trzech uczestników (spośród 5). Wszyscy uczniowie wykonali swoje utwory w języku angielskim. Do rywalizacji przystąpiły uczennice klasy VII: Olivia Galinova, Weronika Gołąbek, Sandra Grzebielucha, Julita Woźniak i Aleksandra Żabierek. Zgodnie z ustaleniami komisji: Aleksandra, Olivia i Sandra zostały zakwalifikowane do IV Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej.

Festiwal odbył się 7 marca 2018r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Koninie. III LO gościło tego dnia uczniów oraz ich opiekunów m.in. z Kramska, Liśca Wielkiego, Królikowa, Kleczewa, Skulska, Powiercia, Starego Miasta, Ślesina, wielu konińskich szkół podstawowych i średnich oraz ośrodków kultury. Organizatorzy zadbali, aby każdy wykonawca poczuł się jak gwiazda. Nie obyło się bez profesjonalnej sceny, oświetlenia, nagłośnienia oraz bufetu dla uczestników festiwalu. Olivia Galinowa wykonała utwór Seleny Gomez ”I love song baby”, Sandra Grzebielucha ”Titanium” (David Guetta ft Sia), natomiast Alekszandra Żabierek bardzo nastrojowy utwór Beyonce ”I was here”. Każde wystąpienie zostało nagrodzone gromkim brawami. Należy także podkreślić fakt, iż za stylizacją włosów naszych artystek stoi uczeń klasy VIa Ali Shenol Dzhaner.

Mimo, iż siódmoklasistki nie zdobyły miejsc na podium, to wróciły bardzo podekscytowane. Zdobyły cenne doświadczenia, zawarły wiele nowych znajomości i zwiedziły mury III LO.

Szkolnym koordynatorem konkursu i opiekunem naszych gwiazd podczas gali była p. Kinga Lewicz.

NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA!

>>> 2018-03-09 --> id: 709

W ramach szeroko pojętego bezpieczeństwa w zakresie pracy straży pożarnej, w marcu 2018 roku w naszej szkole przeprowadzono w klasach II -VII ogólnopolski konkurs plastyczny pod hasłem „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”. Ogólnopolskim organizatorem był Senacki Zespół Strażaków przy współpracy senatorów „parlamentarzystów”, pracowników biur parlamentarnych oraz pracowników szkół, samorządów terytorialnych, instytucji ochrony przeciwpożarowej.

Intencją organizatorów konkursu była m.in.:
- popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego oraz pracy strażaków,
- rozwijanie uzdolnień oraz umiejętności przekazu treści przy pomocy różnych technik plastycznych.

Zadaniem konkursowym dla uczniów szkół podstawowych było wykonanie prac w dowolnej formie i technice plastycznej na temat: „Strażak i ja”. Tematyka dotyczyła konkretnych sytuacji z życia codziennego. Szczególnie występujących zagrożeń pożarowych oraz właściwego zachowywania się i postępowania w przypadku wybuchu pożaru.

Konkurs składał się z 2 etapów: szkolnego i powiatowego. Do etapu powiatowego komisja konkursowa w składzie:
- p. Jolanta Ryczek – pedagog szkolny
- p. Jadwiga Kinalska – bibliotekarz i wychowawca świetlicy
- p. Małgorzata Jakubowska – wychowawca świetlicy
zakwalifikowała 11 prac. Były to prace: Julity Woźniak – kl. VII, Oliwiera Okonowskiego – kl. IVa, Marty Kordylasińskiej – kl. VII, Franciszka Ziemniczaka - kl. IVb, Klaudii Kaczan – kl. VIa, Laury Śmigielskiej - kl. V, Wiktorii Szabelskiej - kl. VIb, Darii Smorawskiej - kl. VII, Natalii Stefanowskiej – kl. VII, Zuzanny Sobczak - kl. II i Kariny Małeckiej – kl. VII.

Koordynatorem konkursu na terenie szkoły była p. Jolanta Ryczek.

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

>>> 2018-03-05 --> id: 708

W dniu 28 marca 2018 roku został przeprowadzony szkolny etap Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Uczniów Szkół Podstawowych z Oddziałami Gimnazjalnymi. Organizatorem zmagań konkursowych było III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida, a adresatami przygotowanych zadań byli uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjów powiatu konińskiego.

Na terenie naszej szkoły sześcioro uczestników konkursu zmierzyło się z 40 zamkniętymi zadaniami z języka angielskiego. Nad zachowaniem procedur czuwała Szkolna Komisja Konkursowa, której przewodniczyła p. Kinga Lewicz. Do konkursu przystąpili uczniowie klasy VII: Markiewicz Jan, Ligocki Kacper, Burdzińska Agnieszka, Gołąbek Weronika, Piotrowska Martyna oraz Grzebielucha Sandra.

Mimo, iż żaden z uczestników nie przeszedł do drugiego etapu konkursu, komisja składa wszystkim odważnym siódmoklasistom gratulacje za podjęte wyzwanie.

Młodzieżowa Rada Miejska w Golinie

>>> 2018-03-02 --> id: 707

Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Miejskiej jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. MRM jest instytucją, która zapewnia młodzieży udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym.

Działanie MRM przyczynia się między innymi do:
- zwiększenia zainteresowania młodzieży sferą polityki na poziomie lokalnym,
- kształtowania umiejętności podejmowania działań na rzecz swojej społeczności lokalnej,
- rozwijania dialogu pomiędzy przedstawicielami władz gminy a młodzieżą,
- zwiększenia zrozumienia potrzeb i problemów młodzieży przez władze lokalne,
- zwiększenia skuteczności działań prowadzonych przez władze gminy na rzecz młodych ludzi,
- zapoznania młodych ludzi z zasadami działania samorządu lokalnego.

Działanie Młodzieżowej Rady Gminy jest sygnałem dla całej społeczności lokalnej, że wychowanie młodych, zaangażowanych obywateli jest ważnym elementem odpowiedzialności za przyszłość małej ojczyzny.

Kandydatem na członka Rady może być osoba spełniająca następujące kryteria:
- jest uczniem bądź absolwentem jednej ze szkół gminy Golina z pełnią praw ucznia, który uczęszcza począwszy od klasy VII szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej i nie ukończył 18 roku życia;
- złożył pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na kandydowanie do MRM;
- przedstawił swój plan/program działania w MRM w dowolnej formie;
- fakultatywnie przedstawił listy poparcia dla swojej kandydatury.

Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) przysługuje osobom uczącym się w szkołach gminy Golina oraz młodzieży do 18-go roku życia przynależącej do okręgu wyborczego.

W bieżącym roku wybory odbędą się 15 marca (czwartek). Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 10.00 – 16.00.

Szczegółowe informacje zamieszczono w zakładce Dla ucznia.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I

>>> 2018-02-21 --> id: 704

Zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Goliny z dnia 31 stycznia 2018 r. ogłoszone zostają terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach na rok szkolny 2018/19.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:
- 05. 03. 2018 r. – 16. 03. 2018 r. – składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
- 19. 03. 2018 r. – 23. 03 2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
- 26. 03. 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
- 27. 03. 2018 r. – 06. 04. 2018 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
- 09. 04. 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Terminy postępowania uzupełniającego:
- 16. 04. 2018 r. – 20. 04. 2018 r. – składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
- 23. 04. 2018 r. – 27. 04 2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
- 07. 05. 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
- 08. 05. 2018 r. – 11. 05. 2018 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
- 14. 05. 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Obowiązujące wzory formularzy są dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dla ucznia”.

Zapraszamy i prosimy o terminowe dopełnienie formalności.


nowsze  nowsze   starsze  starsze